Zakład Protetyki Stomatologicznej UM w Lublinie

Dla studentów

Konsultacje

GODZINY KONSULTACJI DLA STUDENTÓW

Imię i nazwisko

Dzień

Godzina

Dr hab. n. med. Janusz Borowicz

Środa

11.45-13.15

Dr n. med. Katarzyna Sarna-Boś

Poniedziałek

11.45-13.15

Dr n. med. Elżbieta Czelej-Piszcz

Poniedziałek

Czwartek

7.15-8.00

8.00-8.45

Lek. stom. Roma Korzeniowska-Przysucha

Środa

12.00-13.30

Dr n. med. Jarosław Krzaczek

Czwartek

11.45-13.15

Dr n. med. Paweł Mieszkowski

Środa

11.00-13.00

Dr n. med. Beata Nyrka

Poniedziałek

11.45-13.00

Dr n. med. Justyna Oleszek-Listopad

Wtorek

12.00-13.30

Dr n. med. Beata Piórkowska-Skrabucha

Wtorek

11.45-13.15

Dr n. med. Bożena Jolanta Robak

Środa

9.30-11.00

Lek. dent. Maciej Stachurski

Środa

9.30-11.30

Lek. dent. Izabela Suszek-Kalinowska

Poniedziałek

15.30-16.45

Lek. dent. Kamil Taras

 

 

Lek. dent. Anna Wiktor-Stoma

Wtorek

10.30-11.45

Dr n. med. Karolina Wilczyńska

Środa

11.00-12.00

Lek. dent. Robert Zubrzycki

Środa

9.30-10.30

Dr n. med. Dorota Wójcik

Poniedziałek

10.00-11.30

 

Wykłady III rok, semestr VI Wiosna 2020/2021

CZWARTEK 19.00 –20.30    zdalnie

 

1 wykład - 1,5h

 

LP

DATA

TEMAT

1.

08.04.2021

Systematyka protez zębowych. Klasyfikacje braków zębowych.

Protezy częściowe osiadające – projektowanie, zasady utrzymania, wykonanie kliniczne i laboratoryjne.

2.

15.04.2021

Protezy szkieletowe – elementy składowe: utrzymujące, podpierające, łączące.

Rodzaje klamer stosowanych w protezach szkieletowych.

3.

22.04.2021

Analiza paralelometryczna, zasady projektowania. Wskazania i przeciwwskazania do wykonywania protez szkieletowych.

4.

29.04.2021

Protezy szkieletowe - wykonanie kliniczne i laboratoryjne.

Zasady posługiwania się protezami ruchomymi częściowymi

5.

06.05.2021

Protezy natychmiastowe i wczesne.

Błędy kliniczne i laboratoryjne w wykonawstwie protez ruchomych częściowych.

Uzupełnienia ruchome wykonane z materiałów elastycznych.

Wykłady IV rok semestr VIII Wiosna 2020/2021

Wtorek  19.30 – 21.00    zdalnie

 

1 wykład - 1,5h

 

LP

DATA

TEMAT  WYKŁADU

1.

23.02.2021

Mosty protetyczne. Adhezja w protetyce.

2.

02.03.2021

Korony pełnoceramiczne. Omówienie różnych systemów wykonywania koron pełnoceramicznych. Systemy CAD-CAM.

3.

9.03.2021

Licówki porcelanowe i kompozytowe, wskazania, przeciwwskazania, sposoby wykonania, cementowanie.

4.

16.03.2021

Starcie patologiczne. Zasady leczenia.

5.

23.03.2021

Protezy nietypowe. Korony teleskopowe. Protezy overdenture.

6.

30.03.2021

Specyfika leczenia protetycznego pacjentów w wieku rozwojowym. Leczenie protetyczne pacjentów z nieprawidłowościami zębowymi i zgryzowymi.

7.

13.04.2021

Tytan w stomatologii. Zastosowanie złota w protetyce stomatologicznej, galwanoforming.
Zjawiska elektrochemiczne zachodzące w jamie ustnej.

8.

20.04.2021

45 min.

TEST SEMESTR 7 i 8 (wykłady, seminaria, ćwiczenia)

Wykłady V rok semestr X Wiosna 2020/2021

Czwartek  19.00 – 19.45    zdalnie

 

1 wykład – 45 min.

 

LP

DATA

TEMAT  WYKŁADU

1.

08.04.2021

Stomatopatie protetyczne – przyczyny, rozpoznawanie, leczenie.

Protokół postępowania diagnostyczno-terapeutycznego.

2.

15.04.2021

Zasady planowania leczenia protetycznego pacjentów z częściowymi brakami zębowymi

3.

22.04.2021

Planowanie leczenia protetycznego w różnych sytuacjach klinicznych z zastosowaniem stałych
i ruchomych uzupełnień protetycznych

4.

29.04.2021

Planowanie leczenia protetycznego w różnych sytuacjach klinicznych z zastosowaniem stałych
i ruchomych uzupełnień protetycznych

5.

06.05.2021

Rola witaminy D3 w zdrowiu jamy ustnej